Säkerhetsinfo och riktlinjer för

asfalttransporter åt Skanska Asfalt

 


Rätt klädsel


För att arbeta eller besöka en arbetsplats för Skanska Asfalt
kräver rätt klädsel

• Hjälm (skyddskeps som används av beläggningsarbetare ej godkänd)

• Skyddsglasögon

• Handskar

• Varselklädsel med reflex

Skall uppfylla EN 471 klass 3 eller likvärdigt och vara tydligt märkta. Materialet skall bestå av fluorescerande gul färg

Byxor som uppfyller EN 471
klass 2 eller likvärdigt krävs vid mörker, dis eller dimma (eller likvärdiga förhållanden)

Skyddskor med stålhätta (träskor eller tofflor är ej godkända skyddskor, ej heller skyddskor med nedtrampad bakkappa)

 

 

 

 

 

 

 

Rätt agerande på arbetsplatsen


• Parkera inte i säkerhetszon

• Parkera inte i buffertzon

• Lämna inte bilen om du inte blir ombedd att göra så

• Kör inte mot rött ljus

• Respektera och följ anvisningar från trafikvakt

• Var uppmärksam på att inga bilar följer med dig in på arbetsområdet

• Respektera hastighetsregler och håll alltid en låg hastighet på arbetsområdet


Vad är en Säkerhetszon?


Ett område utanför stödremsan vid sidan om vägbanan:

< 50 km/h ger en säkerhetszon > 3 m

< 60 km/h ger en säkerhetszon > 6 m

< 70 km/h ger en säkerhetszon > 7 m

< 80 km/h ger en säkerhetszon > 8 m

< 90 km/h ger en säkerhetszon > 9 m

< 100 km/h ger en säkerhetszon > 10 m

< 110 km/h ger en säkerhetszon > 11 m

< 120 km/h ger en säkerhetszon > 12 m

Vad är en Buffertzon?


Buffertzonen ska finnas på vägen mellan tungt skydd och den plats där maskiner,
personal, redskap, upplag, schakt etc förekommer.Buffertzonens längd motsvarar
vägens normala hastighet dividerat med två plus tio meter.

 

 

Rätt utrustad bil


• Lastbilar ska förutom godkänd kontrollbesiktning även genomföra extra bromskontroll, minst var 8:e månad, dock tidigast 4 månader efter godkänd kontrollbesiktning

• Backningskamera

• Backningsvarnare i form av två lågt placerade lyktor som tänds när backväxel läggs i, 
liksom ljud vid backning

• Varningslyktor och avstängningslyktor

- Tillåten färg C gul 1

- Roterande eller blinkande gult ljus, godkänd enligt ECE reglemente 65 kategori T eller X, eller vara av en typ som godkänts av Trafikverket

- Skall synas på en höjd av 1,2 m över markplanet och på ett avstånd av 20 m och längre från fordonet

- Kontrollampa med fast gult sken som lyser när lyktan är tillkopplad

• Säkerhetsbälten

• Handlampa

• Brandsläckare

• Spillberedskap

• Förbandsutrustning

• Bälteskniv

• Mobiltelefon

- Handsfree för mobiltelefoni skall användas vid samtal

• Kommunikationsradio

 

Nyheter

2015-03-30

Avvikelse- och tillbudsrapport


2013-09-09

Säkerhetsinfo och riktlinjer för asfalttransporter åt Skanska Asfalt


2013-09-09

Mobilanpassad sajtLäs alla nyheter »

Kontakt

Har du något du vill publicera på sajten för att delge andra som kör asfalttransporter?

Skicka bild och text till Sajtadministratören. 
V v ange namn och kontaktuppgifter, så vi kan få tag
i dig för ev kompletterande information.

Sajtadministratören når du via mail
till asfalttransporter@mantum.se eller tel 070-9111657

 

Avvikelse- och tillbudsrapport

Blankett för utskrift (pdf)